Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe – czym się różnią?

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe – jaka jest między nimi różnica? Czym się charakteryzują? Czy każdy może się podjąć tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe na pierwszy rzut oka nie wydają się znacząco różnić. W obu przypadkach chodzi przecież po prostu o przełożenie jakiegoś tekstu z jednego języka na drugi. I w istocie, tłumaczenia zwykłe i przysięgłe nie różnią się pod względem językowym, stylistycznym czy merytorycznym. Nawet tematyka tłumaczeń może być zbliżona. Zwykłego tłumacza nie ograniczają właściwie żadne ramy tematyczne.

Ale i tłumacz przysięgły może przekładać teksty z różnych dziedzin. Choć specjalnością tej profesji są dokumenty procesowe i urzędowe, to nie jest to jeszcze pełen zakres świadczonych usług. Tłumacze przysięgli przekładają też między innymi medyczną dokumentację i teksty naukowe – więcej o tłumaczeniach przysięgłych medycznych przeczytasz w profesjonalnym poradniku na blogstyle.pl. A zatem to nie treść tłumaczeń stanowi główną różnicę między zwykłymi a przysięgłymi.

Kwalifikacje tłumaczy

Jedną ze różnic, którymi charakteryzuje się tłumaczenie przysięgłe, są kwalifikacje, jakie trzeba mieć, aby trudnić się tą profesją. Zwykłego tłumaczenia może podjąć się każdy, kto posiada dobrą znajomość danego języka i potrafi się nim posługiwać w mowie lub piśmie. W przypadku tłumaczeń przysięgłych jest inaczej. Takiego tłumaczenia może się podjąć jedynie profesjonalista, który posiada odpowiednie uprawnienia.

Żeby zostać w Polsce tłumaczem przysięgłym, trzeba mieć obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, lub stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Trzeba oczywiście znać język polski, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyć studia wyższe i uzyskać tytuł magistra lub równorzędny, zdać egzamin umiejętności przekładania z języka polskiego na obcy i z obcego na polski. Dopiero po przedstawieniu dowodów potwierdzających spełnienie powyższych warunków można zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych.

Odpowiedzialność tłumacza

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe różnią się pod względem odpowiedzialności ponoszonej przez tłumacza. Uprawnienia tłumacza przysięgłego potwierdza pieczęć, którą zostaje opatrzone tłumaczenie. Świadczy ona o tym, że tłumacz przysięgły zatwierdza poprawność przekładu pod groźbą odpowiedzialności cywilnej. Pieczęć ta zawiera informacje o tłumaczu i jego pozycji na liście tłumaczy przysięgłych. Jest ona zaświadczeniem, że osobiście ręczy on za poprawność przekładu.

Co to oznacza w praktyce? Otóż jeżeli zdarzy się, że z powodu popełnionych przez tłumacza błędów klient poniesie straty, będzie mu przysługiwać prawo dochodzenia finansowego odszkodowania. Jeżeli tłumacz przysięgły dopuszcza się w swoim przekładzie nieprawidłowości, może mu grozić nawet utrata praw do wykonywania zawodu.

Tłumaczenia pisemne czy ustne?

Kolejną kwestią, którą tłumaczenia przysięgłe różnią się od zwykłych, jest ich forma. Zwykłe tłumaczenia mogą być pisemne lub ustne. Jednak tłumaczenia przysięgłe dotyczą spraw wymagających urzędowej powagi. Muszą zostać przy nich zachowane odpowiednie procedury. Dlatego właśnie tłumaczenia przysięgłe uwierzytelnione wykonuje się wyłącznie w formie pisemnej. Również z tego względu, że ustnego tłumaczenia nie dałoby się zatwierdzić pieczęcią.

Author: grambezpradu.pl