Dzicy mieszkańcy borealów

Ze względu na surowość klimatu, zwierzęta w tajdze mają bardzo trudne warunki do przetrwania, szczególnie przez około dziesięciomiesięczny okres zimowy. Dodatkowe trudności stwarza krótka wegetacja i ubogi zasób gatunków szaty roślinnej tego terenu. Pośród mieszkańców borealów, znajduje się około 85 gatunków ssaków, 300 gatunków ptaków, 130 gatunków ryb oraz około 32 tysiące gatunków owadów, bytujących w tajdze okresowo lub przez cały rok. Tajga stanowi dom dla wielu gatunków ssaków mięsożernych, polujących na mniejsze zwierzęta, a także roślinożernych, żywiących się głównie w częściach borealu o łagodniejszym klimacie i bogatszej roślinności. Większość ssaków w miesiącach zimowych przebywa pod ziemią i przechodzi w tryb hibernacji . Szczególnie cenne gatunki ssaków tajgi stanowią zwierzęta futerkowe, będące częstym celem myśliwych. Około 10% z gatunków bytujących tu ptaków, pozostaje w tajdze nie tylko latem, lecz przez cały rok.
Również owady, budzące się na krótki, choć ciepły okres letni, odgrywają w tajdze znaczącą rolę. Większość z nich to zapylacze , wspomagające rozmnażanie roślin.
Ryby borealnych lasów północnych muszą być odpowiednio przystosowane do przetrwania niskich temperatur wód rzecznych.

Główne gatunki zwierząt w tajdze

Wśród ssaków mieszkających w tajdze, zdecydowanym przodownikiem w walce o przetrwanie jest tygrys syberyjski , który pomimo niskiej liczebności (ilość osobników światowej populacji nie przekracza 600), doskonale przystosował się do ekstremalnych warunków panujących w tym klimacie. Drapieżnik ten potrafi bytować na tym niekorzystnym terenie przez cały rok, w przeciwieństwie do żyjącego tuż obok niedźwiedzia brunatnego , zapadającego w sen zimowy. Inne gatunki mięsożerne tajgi to m.in. ryś kanadyjski, łasica syberyjską, wilk szary i lis . Do zwierząt roślinożernych zaliczamy: jelenie, łosie, zające, wiewiórki i wiele gryzoni .
Gniazdujące w tajdze ptaki budują swoje siedliska głównie w dolinach rzek, gdzie znajdują dostateczną ilość pokarmu potrzebnego do przetrwania. Oprócz drapieżnego bielika amerykańskiego , spotkać tu można także kilka gatunków krzyżodziobów, kruki, orły i kuropatwy .

 

Author: grambezpradu.pl